Oct 20, 2016

Ericsson-LG IPCR


Skalbart inspelningssystem

 

Användningsområden 


• Kontinuerlig inspelning av samtal 
• Manuell aktivering av inspelning, vid t.ex. muntliga överenskommelser eller hot 
• Inspelning av konferenser Övervakning och administration 
 
 
 
Alla användare kan i realtid övervakas samtidigt som du via webbklienten kan lyssna på pågående samtal, t.ex. vid utbildning. Webbklienten tillåter dig även att visa statistik, spela upp samtal och visa serverstatus som t.ex. hårddiskutrymme och minne. All administration utförs centralt via webbklienten.

 


    

    

 

 

 

 

 

 


Skrivet av: Teleagenten