Kort om kameraövervakning

 

 

Ändamålet med kameraövervakning varierar från kund till kund.
En vanlig uppfattning är att kameror endast används för att förhindra brott, och som bevismaterial, men det finns många andra användningsområden, exempelvis inom processövervakning, trafikövervakning, skadegörelse, felplacering i lager och objektsbevakning

 

 Vi är tillhandahåller produkter från

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna för mer information