Telefoninspelning

 

Ericsson-LG Inspelning (IPCR)

En skalbar lösning som administreras via webläsare.

 

 

Alla användare kan i realtid övervakas samtidigt som du via webbklienten kan lyssna på pågående samtal, t.ex. vid utbildning. Webbklienten tillåter dig även att visa statistik, spela upp samtal och visa serverstatus som t.ex. hårddiskutrymme och minne. All administration utförs centralt via webbklienten.

 

 

 

 

Call Recorder Pico.

 

 

 

 

 

 

Call Recorder PRI med 2 codec

 

 

 

 

Licencia inspelning

Spelar enkelt in dina samtal

Licencia inspelningssystem är en datorbaserad inspelningsutrustning, som möjliggör inspelning av all samtalstrafik till och från en telefonväxel. Anslutningen sker direkt på telefonledningarna före växeln. Systemet är växeloberoende och kan anslutas mot samtliga växlar med ISDN-anslutning. Val av anknytningar, vars samtal som ska spelas in, görs i en användarvänlig programvara. Det gör det enkelt att lägga till eller ta bort anknytningar, utan några hårdvaruförändringar.

En inspelningsdator kan hantera 4 st BRI-anslutningar eller 1 st PRI-anslutning. Flera inspelningsdatorer kan kopplas samman i ett nätverk och bli till ett stort inspelningssystem som hanterar flera PRI-anslutningar.

Inspelningsdatorn ansluts som en linjeavlyssnare vilket gör att samtal inte påverkas vid strömavbrott eller liknande. Inspelningsprogrammet ligger som en tjänst i Windows som startar automatiskt när datorn slås på.

Avlyssning av samtal kan ske från valfri dator i nätverket som har mjukvaran Licencia Inspelningsklient installerad.

 

Användningsområden

          

        

               

• Personalutbildning t ex telemarketing, försäljning m.m.

• Muntliga överenskommelser t ex banker, aktiemäklare, ordermottagare m.m.

• Dokumentering av samtal

• Hotbilder

• Protokoll vid telefonkonferenser

• m.m.

 

 

Kontakta oss gärna för mer information